ایرانیکارت

ارائه دهنده خدمات ارزی و بین المللی

نشانی الکترونیکی

[email protected]

- درباره ایرانیکارت

بسیار ناراحت از تحریم های گسترده بین المللی و هر روز در رصد روزنه های جدید برای شکستن تحریم های بین المللی. ما همواره از شرق تا غرب را جستجو میکنیم تا روزنه هایی که بتوان تحریم ها را از پیش رو برداشت باز کنیم. در اوضاعی که کشورهای غربی به ناحق ایران را از سیستم های مالی بین المللی کنار گذاشته اند ما همواره کوشیده ایم دسترسی به سیستم های روز دنیا را در ایران فراهم کنیم. ارزش های شرکت همواره بر اصول بوده است:

  • با انصاف باشیم
  • اعتماد مشتریان را از دست ندهیم
  • با مشتری محترمانه برخورد کنیم
  • فضایی بسازیم که هم خود و هم مشتری از آن لذت ببرد.
0
+
سال سابقه
0
+
کاربر راضی
0
+
شرکت همکار
0
+
خدمات

- خدمات

- چرا ایرانیکارت

- مشتریان ما

ایران خودرو

- با ما در تماس باشید